הנחיות לרעידת אדמה

מזכירות • 8/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

רעידת אדמה

תושבים יקרים

אנא קיראו את ההנחיות

זה יכול להציל חיים