פינוי אשפה ביום העצמאות

מזכירות • כניסות

תוכנית פינוי אשפה יום הזיכרון ויום העצמאות תשע"ח- אפריל 2018

לתושבים שלום,

להלן הסדרי פינוי האשפה בין יום רביעי 18.4.2018 ליום שישי 20.04.2018 :

כל אחד משלושת סוגי הפחים ( חום, ירוק, וכתום ) יפונו בלילה שבין יום שלישי לרביעי.

נא הקפידו להוציא את הפחים מחצר ביתכם מבעוד מועד .

בכל מקרה של תקלה יש לפנות למוקד המועצה

107/09-8973303/04

בברכת חג שמח ,

מחלקת איכות הסביבה ,קיימות ותברואה.