הודעות המועצה

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • כניסות

קבצים מצורפים:

‏‏‏‏‏‏‏‏הודעות לתושב- כלכלית עמק חפר 26.3

מכרז פומבי לאיוש מזכירה לאגודת חרב

תוכנית פינוי פחים פסח 2019

מתנדבים לבטחון

עונת רחצה2

1. פתיחת עונת הרחצה 12.4 – ראו קובץ מצורף
2. תכנית פינוי פחים בחג הפסח – ראוי קובץ מצורף
3. דרושים מתנדבים לביטחון – ראו פרטים בקובץ
4. הודעות כלכלית עמק חפר
5. עגלת האלקטרוניקה מוצבת במרכז המיחזור בכפר הראה מ25.03.19 עד 01.4.19
6. מודעות דרושים – מזכיר/ה לאגודה חקלאית חרב לאת