אבודים לרגע

נוער • 29/11/2018 כניסות

להורי שכבות הנוער י-יב

במסגרת פעילות הנוער תגיע סדנא חיצונית העוסקת במניעת שימוש בסמים.

במועדון המושב ב 2/12 בשעה 19:00.

מצורף קישור המסביר במפורט על הפעילות

http://yk-dr.com/ykdrblog/?academia_course=celp

summday_5686361576