עדכון נפשות

אגודה חקלאית גן יאשיה • 10/2/2020 כניסות

תושבים יקרים שלום רב,

ע"פ דרישת רשות המים אנו מתבקשים לעדכן את מספר הנפשות

אנו מבקשים לשלוח בבקשה בהקדם למייל , ספח + ת.ז

ילדים מעל גיל 18 שגרים במושב יש לשלוח ת.ז + ספח בנפרד

למייל : office@ganyoshiya.com