פרוטוקול מס 10 מתאריך 1.3.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מס 10 מתאריך 1.3

מצ"ב פרוטוקול