קו הלילה לנוער

נוער • 9/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

אישור הורים קו לילה 2018

מצ"ב פרסום עם פרטים לגבי קו הלילה:

לכבוד,

הורי הישוב גן יאשיה

קו לילהיוצא לדרך!

הורים ובני נוער שלום,

הקיץ יצא לפועל פרויקט "הקו הלילה".

הפרויקט ביוזמת ועדת הנוער של הישוב וממומן בסיוע נכבד של המועצה האזורית ומחלקת הנוער.אנו מקווים כי הפרויקט יהיה מוצלח ויאפשר לבני הנוער שלנו ליהנות ולבלות בחופשה בצורה בטוחה.

רכישת הכרטיסייה מותנית באישור הורים מצ"ב.

עלות כרטיסיה 50בלבד, לשימוש חופשיבחודשי יולי-אוגוסט. לרכישה אצל לנה במזכירות, אצל רוני המדבית ואצל שירי נוף מועדת נוער.

הנסיעה ב"בקו לילה" דומה לנסיעה בתחבורה ציבורית, והיא באחריות הנוסע בלבד (אין ליווי של מבוגרבאוטובוס), ומיועדת לנוער בלבד בשכבות ח'-י"ב. ההגעה בזמן להסעה היא באחריות הנוסע.

קווי "הלילה" יצאו בימי חמישי בין התאריכים 12.7-16.8 כמפורט:

סבב ראשון יצא מיד חנה בשעה 20:00 ויעבור בתחנות:יד חנה-בחן- גן יאשיה- אמץ-המעפיל- גח"א- חגלה- אם הדרך. מאם הדרך יחזור סביב שעה 21.00 על המסלול עד יד חנה.

סבב שני יצא ב-23:30 מאם הדרך לכל התחנות עד יד חנה ויחזור על המסלול מיד חנה סביב שעה 24.20 לכל התחנות עד חוגלה.

לא תתאפשר עליה לאוטובוס לנוער שתוי ונוער שהתנהג באלימות יורד על ידי הנהג מהנסיעה

בברכה,

רוני המדבית וועדת נוער

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

אני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל, והריני מאשר לבני/ביתי ______________

העולה לשכבה _____ בשנה"ל הבאה לרכוש כרטיסיה ל"קו הלילה" בישובגן יאשיה.

שם ההורה_____________ ת.ז. ______________ חתימת ההורה _________

טלפון נייד הורה______________ טלפון נוסף __________________

אני מאשר כי קראתי והבנתי את האמור לעיל

שם קונה הכרטיסייה_____________ ת.ז. ____________ חתימה ___________

טלפון נייד ________________ תאריך __________________