פרוטוקול מס 62 מתאריך 23.5.18

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 62 מתאריך 23518