פרוטוקול מס 62 מתאריך 23.5.18

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • 19/7/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 62 מתאריך 23518