פרוטוקול מישיבת ועד 55 מתאריך 02.10.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 55 מתאריך 2.10.17

ישיבת ועד מקומי מס' 55 מתאריך 02.10.2017

נוכחים:

חברי ועד: ערבה נבו, ליאת פנטי, אבי חיון, אורנית שדה-בנקין, חיים לשם

משתתפים קבועים: לנה רותם

חסרים: ארז אוריון

יו"ר הישיבה: ערבה נבו

רושמת פרוטוקול: לנה רותם

סדר יום:

 1. אישור פרוטוקול 54
 2. חיוב בגין הוספת מספר לרשימת מאושרי פתיחת שער לקראת שנת 2018
 3. דיון מחודש לגבי החלטות ועד שטרם בוצעו משנת 2015
 4. מינוי רפרנט ועד לוועדות חינוך ,נוער וחזות הכפר
 5. שוטף

מהלך הישיבה:

 1. אושר פרוטוקול 54.
 2. חיוב בגין הוספת מספר לרשימת מאושרי פתיחת שער לקראת שנת 2018:

בפרוטוקול מס 45 מתאריך 26/12/2016 הוחלט על כך שכל מי שאיננו תושב גן יאשיה יחויב ב-50 ₪ בעת בקשתו להיכלל ברשימת הטלפון לפתיחת השער. הגביה תאפשר לוועד המקומי לטפל בתקלות הקשורות לבלאי המואץ מפתיחה תכופה של השער. הוספת מספר לרשימת מאושרי פתיחת שער כרוכה היתה ברישום ת.ז. המצטרף ופיקוח בטחוני בעת הצורך.

לאחר דיון הוחלט שכל מי ששייך למשפחה גרעינית המתגוררת בגן יאשיה באופן קבוע, ייכלל ברשימות ללא צורך בתשלום. כולל שוכרים וילדי התושבים מעת קבלת רשיון הנהיגה. כל יתר הפונים יאושרו לאחר קבלת תשלום של 50 ₪.

בהתאם להחלטה מתאריך זה , נחדד ונזכיר כי כל תושב שמעוניין להכניס לרשימת מורשי פתיחת שער מספר טלפון של אדם שאינו תושב יצטרך לשלם בגינו ולצרף צילום תעודה מזהה.

 1. דיון מחודש לגבי החלטות ועד שטרם בוצעו משנת 2015

אחת לשנה וחצי בערך אנו בודקים האם ביצענו את החלטות הוועד מפרוטוקולי ישיבות הוועד. בס"כ הוצאנו את הרוב המוחלט של החלטותינו אל הפועל ולכן אינן מצויינות מטה. להלן סיכום הבדיקה הנוכחית ועדכון סטטוס ההחלטות שטרם בוצעו לאחר בדיקה נוספת ודיון (החלטות מהחודשיים האחרונים לא נכללו בסבב זה):

החלטה

מתאריך

סטאטוס עכשווי

עדכון לאחר דיון

שיפור בטיחות רחוב הזית

5.2.2015

לא בוצע

חלק ממכרז תשתיות שנמצא כעת בשלב התכנון

פגישות שוטפות עם ועד האגודה

29.4.2015 ושנית מה: 11.1.2017

מתקיימות פגישות אד הוק אך לא שוטפות

אשרור ההחלטה. באחריות לנה לתאם פגישות שני ועדים אחת לחצי שנה

הוצאת מכתבי התחייבות לטיפול ופינוי בעת הצורך עבור תושבים שפלשו לשטחים ציבוריים

28.12.2015

לא החתמנו תושבים על מכתבים אלו

אשרור ההחלטה

באחריות לנה

שיפור חזות פינת מחזור

8.6.2016

לא בוצע

אשרור ההחלטה

באחריות לנה

שיפוץ בית הכנסת

8.6.2016

בוצע בחלקו לפי הנדרש

שיפוץ גג בית הכנסת יתוקצב ב 2018

עבודה קהילתית בנושא שיח סובלני

3.7.2016

לא בוצע

לעת עתה ההחלטה בוטלה עקב הגשת עתירה של תושבים מהמושב באמצעות האגודה לזכויות האזרח.

שימוש במתקני הספורט בישוב ע"י ידי אנשים שאינם תושבים

7.11.2016

לא הוחלט

הוחלט לאפשר במידה וגם תושבים משתתפים בפעילות הספורטיבית (למרות תביעה עומדת כנגד הביטוח של המושב שהוגשה ע"י תושב בת חפר ששיחק אצלנו במגרש הכדורגל)

דיווח חודשי על פעילות הוועד באמצעות האתר

26.2.2017

לא בוצע

ההחלטה אושררה

באחריות אורנית

 1. מינוי רפרנט ועד לוועדות חינוך ,נוער וחזות הכפר

עלה הצורך להגדיר רפרנט מטעם הוועד למספר ועדות עקב החלפת מנהלת היישוב. להלן:

 • רפרנט ועדת חינוך – לנה רותם
 • רפרנט ועדת נוער- לנה רותם
 • רפרנט ועדת בית עלמין- חיים לשם
 • רפרנט ועדת חזות הכפר- ערבה נבו

 1. שוטף

גן שעשועים:

בביקורת שנתית שערך מהנדס מטעם מכון התקנים, נפסלו לשימוש 2 מתקנים: קרוסלה ובית עץ לפעוטות עם מגלשה. נאלצנו להסיר את בית העץ מחשש לפגיעה של ילדים כתוצאה משימוש במתקן. הקרוסלה הורדה לטובת תיקון ואנו מקווים שתחזור לשימוש במהרה. מאותו יום אנו עורכים בדיקות ומחפשים פתרונות להשמשת מתקנים אלו. בתקציב הוועד המקומי לא הוקצע השנה תקציב מספיק להחלפת מתקנים אלו. לשימחתנו, החלפת שני המתקנים שהוצאו משימוש (הקרוסלה והצריף) מתאפשרת בימים אלו בזכות תרומה נדיבה של שותפות פנטי להחלפת המתקנים הינו עד 1/12/17

כחלק מהראייה העתידית של מרחב המשחקים המרכזי של המושב, אנו פועלים בימים אלו לבניית תוכנית רב שנתית שבמהלכה יוחלפו ויוספו מתקנים לגן השעשועים.

 1. החלטות:
 1. פרוטוקול 54 אושר.
 2. תושב שמעוניין להכניס מספר טלפון של אדם שאינו תושב לרשימת מורשי הכניסה, ישלם עבור פעולה זו 50 ₪ ויצרף תעודה מזהה.
 3. מונו רפרנטים לוועדות השונות : חזות הכפר- ערבה נבו

בית עלמין- חיים לשם

נוער וחינוך- לנה רותם

על החתום:

שם

תפקיד

חתימה

תאריך

ערבה נבו

יו"ר ועד מקומי