סדר יום לישיבת ועד מס 60

מזכירות • 6/2/2018 כניסות

סדר היום המוצע:

1. אישור פרוטוקול 59

2. תקציב 2018 - החלטה

3. תעלות

4. פגישה עם שרון עובדיה

5. החלפת תאורה ללד

6. ועדת ביקורת - הוראת הקפאה

7. שוטף: מכרז גינון, סבב ועדות, כבישים, פינת בישול חיצוני- פרויקט מתחברים לקהילה


בברכה