חלוקת דואר

מזכירות • 6/9/2018 כניסות

שלום לכולם

הדואר יחולק היום בין השעות 19:00-20:00