כך הולכים.. השותלים..רון בלב ואת ביד - בטו-בשבט..07.02.2017

ארכיון • כניסות

הפנינג טו-בשבט:
בתאריך ה7/2 בשעה חמש וחצי בערב במועדון המושב , יתקיים הפנינג טו-בשבט לכל ילדי המושב בשכבות ד-יב.
ניידות של קרן קיימת יערכו סדר טו- בשבט ויפרסו תחנות להפעלת הנוער.
רשמו את התאריך מצפים לראותכם.
ועדת נוער