פח למחזור פסולת אלקטרונית

מזכירות • כניסות

במזכירות מוצב פח לפסולת אלקטרונית קטנה, כגון כבלים, טלפונים ישנים ועוד, לשימושכם

summday_8151558335