בתים מדליקים בחנוכה 2016 - תוכנית מצורפת

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

בתים מדליקים בחנוכה 2016 - תוכנית

מצורף לוח המפרט  את הפעילויות השונות ומיקומם , מוזמנים להרשם  לפי הפרטים בעלון .