מפגעי צמחיה החורגים מגבול יחידת המגורים

מזכירות • 3/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

מפגעי צמחיה חורגים 3.2

3/2/19

פניה לכל התושבים במושב

הנדון: מפגעי צמחיה החורגים מגבול יחידת המגורים

תושבים יקרים

הוועד המקומי פונה לכל מי שצמחיה בחצרו חורגת מקו הגבול, אל המדרכות או תעלות הניקוז, לטפל במפגע כפי שמפורט להלן:

1. צמחיה הגולשת למדרכות ומפריעה למעבר חופשי להולכי רגל.

2. צמחיה המעכבת זרימת מי גשמים ומקשה על פינוי סחף בימים גשומים.

3. צמחיה המסתירה שטחי ראיה חיוניים וגורמת לפגיעה בבטיחות הולכי-רגל ונהגים.

4. צמחיה המסתירה תאורת רחוב.

אנחנו מקווים שפנייתנו תענה בחיוב והמפגעים יטופלו בזמן הקרוב, אתם מתבקשים לסיים את הגיזום עד לפינוי הגזם הקרוב 3/3/19.