פרוטוקול ישיבת ועד מס 15 מתאריך 21.9.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

- נספח פרוטוקול 15-תקציב 2021 משרד הפנים חתום

פרוטוקול ישיבת ועד מס 15 מתאריך 21.9

מצ"ב פרוטוקול