פרוטוקול מישיבת ועד מס 5 מתאריך 11.6.19

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 5 מתאריך 11.6

מצ"ב פרוטוקול