פרוטוקול ישיבת ועד מס 14 מתאריך 12.8.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול מס 14 מתאריך 12.8

מצ"ב פרוטוקול