השלכת ספרים ליד הספרייה

מזכירות • 27/9/2018 כניסות

תושבים יקרים

הנכם מתבקשים לא להניח ספרים ליד מבנה הספרייה

רותי הספרנית מוסרת שאינה זקוקה לספרים

וכשמניחים ספרים בפתח הספרייה, היא נאלצת בעצמה לפנות למיחזור