אסיפה כללית 02/2018

אגודה חקלאית גן יאשיה • 14/6/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

אסיפה כללית 062018

ביום רביעי 04/07/18 בשעה 19:00 תתקיים אסיפה כללית

סדר יום לאסיפה:

1. מידע

2. דוח ועדת ביקורת

3. אישור מאזן לשנת הכספים 2017

4. קבלת בת שבע מרקו לחברות באגודה