דרושים מתנדבים/ות לו.חזות הכפר

ארכיון • כניסות

לצורך איוש ועדת חזות הכפר, אנו תרים אחר חברים/ות מתנדבים/ות נוספים המוכנים/ות להרתם לטובת שמירה ושדרוג פני גן יאשיה. הועדה תהיה אחראית לבניית תכנית אב לשלוש השנים הבאות לשיפור חזות הכפר, לטיפול בפרוייקטים ויוזמות הקשורות לנוי ולפינת המיחזור. המעוניינים מוזמנים לפנות אלי, במייל או בנייד ו/או לניר סלע.

האמור בפירסום זה בלשון זכר תקף ללשון נקבה והפוך.