פרוטוקול ישיבת ועד מס 13 מתאריך 5.7.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבית ועד מס 13 מתאריך 5

מצ"ב פרוטוקול