פרוטוקול ישיבת ועד מס 18 מתאריך 6.12.2020

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 18 מתאריך 6.12

מצ"ב פרוטוקול