פרשת משפטים

בית כנסת • 1/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פרשת - משפטים

שלום רב. השבוע התבשרנו על פטירתו של יצחק פיטרו ז"ל, איש חביב, מוכר ויקר הנמנה על ותיקי המושב, תמצית פרשת 'משפטים' מוקדשת לזכרו, תנצב"ה ! פרשת 'משפטים' – ומה עם חוקי חמורבי? אלי נבון אחרי מעמד הר סיני עליו קראנו בפרשת 'יתרו', באה פרשת 'משפטים' הפותחת בציווי האלוהי למשה ככתוב: "וְאֵלֶּה, הַמִּשְׁפָּטִים, אֲשֶׁר תָּשִׂים, לִפְנֵיהֶם."

פרשה זו מפרטת ומבהירה חלק מעשרת הדברות, ובסדרה של דינים, מצוות וחוקים, מגדירה בראש ובראשונה, את אופן ההתנהלות שבין אדם לחברו ובין היחיד לחברה בה הוא חי ובהמשך ועל קצה המזלג את אופן התנהלות שבין האדם לאלוהיו.

עם קריאת הפרשה נשאלת השאלה, למה הפרשה נפתחת דווקא בדיני עבדות ולמה גם ההפטרה (ירמיהו פרק ל"ד), עוסקת בדיני עבדות? חכמי ישראל התייחסו לכך ונתנו לכך הסבר יפה התקף לעד, וממנו עולה כי חירות האדם מעול העבדות, היא תנאי בסיסי לקיומו של קשר משמעותי בין האדם לאלוהיו !

ובאשר לחוקי חמורבי, חוקים אלה נחקקו כמה מאות שנים לפני שניתנה התורה לעם ישראל. הדמיון בין חוקי חמורבי לחוקי התורה הוביל כמה מן החוקרים לטעון להשפעה של חוקי חמורבי על חוקי התורה.

טענה זו, שהייתה מקובלת מאוד עם גילוי חוקי חמורבי ב 1901, אינה רווחת עוד בקרב החוקרים בשל הקושי להוכיח השפעה ישירה של חוקי חמורבי על התורה, ובעיקר עם גילויים של קובצי חוק אחרים מאזור מסופוטמיה המקיימים אף הם זיקות לחוקי התורה.

כיום מעדיפים רבים מן החוקרים להסביר את הדמיון בקיומן של מסורות קדומות, שהיו משותפות לעמים שונים במזרח הקדום. לשם המחשת הדמיון שבין החוקים אביא מספר דוגמאות: שמות כ"א – פסוק כ"ד: "עַיִן תַּחַת עַיִן, שֵׁן תַּחַת שֵׁן, יָד תַּחַת יָד, רֶגֶל תַּחַת רָגֶל."

חמורבי - אם השחית איש את עין רעהו – את עינו ישחיתו (חוק 196). אם שיבר את עצם רעהו, את עצמו ישברו (חוק 197). אם הכה איש את שן רעהו, את שִׁנּוֹ יכו (חוק 201). שמות כ"א – פסוק ט"ז: "וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ וְנִמְצָא בְיָדוֹ מוֹת יוּמָת:" חמורבי - אם גנב איש את בנו הקטן של רעהו – יומת (חוק 14). שבת שלום לעם ישראל ולגן יאשיה !