קישור לעלון תיירון מס' 24 - עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית

ארכיון • כניסות

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/turs_hafri/Pages/Tayaron24.aspx

שנה טובה ומבורכת

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 30 בית דגן 50200

טל: 03-9485496

פקס: 03-9485811

נייד: 050-6241448