פרוטוקול מס 59 מתאריך 02.02.18

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 59 מתאריך 020218

מצורף פרוטוקול