השלכת פסולת ברחוב הרימון

מזכירות • 14/10/2018 כניסות

תושבי גן יאשיה ותושבי רח' הרימון בפרט
אבקש להבהיר כי השטח הממוקם בצמוד לספרייה, הנמצאת בכניסה לרח' הרימון
אינו תחנת איסוף פסולת גושית/מוצקה!
השטח הנ"ל פרטי ושייך למשפחת שמיר.
מבקשת את תשומת ליבכם בנושא