פרשת תולדות

בית כנסת • כניסות

קבצים מצורפים:

‏‏‏‏‏‏‏‏פרשת - תולדות -2019

מצורפת פרשת השבוע - תולדות

שבת שלום

ותודה לאלי נבון מועדת בית כנסת