פינוי גזם קרוב

מזכירות • 1/3/2018 כניסות

תושבים יקרים

פינוי הגזם הקרוב יהיה ביום ראשון 4/3

אין להניח גזם בתעלות!!!