בית להשכרה לטובת עסק/מסחרי

אגודה חקלאית גן יאשיה • 1/5/2018 כניסות

להשכרה
3 חדרים כ- 80 מטר
לטובת עסק/מסחרי
(היכן שהיתה מרפאה)
לא למטרת מגורים
לקבלת פרטים נוספים
נא לפנות למזכיר דוידי
054-2444059

[logo]