פרוטוקול ישיבת ועד מס 9 מתאריך 12.1.20

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבת ועד מס 9 מתאריך 12.1

מצ"ב פרוטוקול