סדר יום לישיבת ועד מס 6 בתאריך 12/8/19

מזכירות • כניסות

1. צח"י- מקלטים
2. תקנון וחניון בית עלמין
3. ועדת נוער- שכר מד"ב
4. מגרש כדורסל
5. מערכת CRM
5. עדכונים מנציג המליאה
5. שוטף