עדכון עבודות צומת ניצני עוז

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • כניסות

חברת נתיבי ישראל חזרה לעבוד בעצימות מלאה בצומת ניצני עוז, זאת לאחר עיכובים עקב קשיים של החברה מול קבלן הביצוע.

נציין כי הפנייה ימינה מכביש 5714 לכביש 57 מערב נפתחה לבקשת המועצה על מנת למזער את ההפרעה לנוסעים בכביש זה עד לסיום העבודות.

נמשיך לוודא כי עבודות אילו יימשכו בקצב ראוי.

צפי מעודכן לסיום העבודות: דצמבר 2019