סדר יום לישיבת ועד מס 5 בתאריך 11/6

מזכירות • כניסות

סדר יום מוצע:

1 בית הותיקים

2 מעקב תקציב לפי דוח מועצה

3 שילוט

4 עדכון מרכז קהילתי

5 שמירת תושבים

6 שוטף