חיסוני כלבים

מזכירות • 25/3/2020 כניסות

חיסוני כלבים שתוכננו למחר בבניין המועצה בוטלו
מועד חדש יפורסם