נמלת האש

מזכירות • כניסות

תושבים יקרים

בתקופה זו של השנה, נמלת האש נמצאת בכל מקום

מחר, יום חמישי 25/7 תתבצע הדברה לנמלת האש בשטחים הציבוריים : מגרש הכדורגל, מגרש הכדורסל, מועדני הנוער, רחבת המזכירות ומועדון.

כדי שההדברה תהיה אפקטיבית, עליכם גם להדביר את חצרות ביתכם, ישנם תכשירים פשוטים בחנויות לחומרי בניין
*לפני פיזור הגרגירים, אין לשקות 24 שעות לפני פיזור החומר ו 24 שעות אחרי, מצורפת דוגמא

summday_3559848429