אלונית בבוקר - ותיקים בלבד

מזכירות • 22/3/2020 כניסות

תושבים יקרים, שימו 💖

ממחר ועד חלוף הקורונה, תתאפשר הכניסה לאלונית בין השעות 6:30-8:00
רק לתושבים הוותיקים.