פרשת השבוע - פרשת שופטים

בית כנסת • כניסות

שלום רב

בפרשת השבוע מציג משה לעם ישראל, סדרה של ציוויים בנושאים רבים ומגוונים שהיו חיוניים בתקופה שבה עם ישראל החל להתגבש כעם, ולקראת התנחלותו בארץ ישראל.

בחלק מאותם ציווים שנכתבו לפני אלפי שנים יש ניחוח של אקטואליה, וכולנו נשמח אם תצטרפו אלינו לתפילה ולרב- שיח שיתמקד בפרשת השבוע, מיד אחרי שחרית של שבת בבית הכנסת שלנו.

שבת - פרשת 'שופטים'

יואל רדושר

הפרשה עוסקת בשלל נושאים ובין היתר במינוי שופטים, וכך נאמר: "לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד"…..

מכיוון שהתורה פתחה באיסור להטות משפט, נראה שלכאורה שהציווי "ולא תיקח שוחד" מיותר. ומכאן השאלה, האם יכול להיות עיוות צדק גדול יותר משוחד?

רש"י, גדול מפרשי התנ"ך, מסביר, שהתורה אוסרת קבלת שוחד אפילו במקרה שהנותן מצהיר בפירוש שהכסף ניתן בתנאי שהשופט ייתן פסק דין הוגן.

משום שברגע שהשופט משוחד, הוא לא יוכל לשפוט בצורה אובייקטיבית" כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים".

ראוי לציין כי בתפילת העמידה הנאמרת מידי יום ביומו אנו מבקשים בקשה שהפכה להיות למעין מנטרה והיא "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

והשאלה הנשאלת היא: מדוע מדגישים שהשופטים יהיו 'כבראשונה' והיועצים 'כבתחילה?

והתשובה לכך אף היא מאוד אקטואלית כי כאשר דיינים, יועצים ומנהיגים מתמנים לתפקידם יש להם כוונות טובות, ובכלל זה לשרת את הציבור באמונה וביושר, והחשש שלנו הוא, שברבות הזמן יזנחו את הדרך הישרה וייטו ממנה, ולכן אנו מבקשים ששופטינו ויועצינו יהיו 'כבראשונה' ו'כבתחילה', כפי שהיו בשעה שנתמנו.

ועד בית הכנסת מאחל שבת שלום לגן יאשיה !