פרוטוקול 51 מתאריך 11.6.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 51 מתאריך 11-6-17

מצ"ב פרוטוקול