ביטול זמני של פינוי גזם ומוצקה

מזכירות • 25/3/2020 כניסות

לאור ההנחיות, נכון להרגע אין פינוי גזם שהיה מתוכנן להיות ב 5/4.

ככל שהמצב יאפשר, נודיע ונפנה ברצון רב

אין להוציא גזם