פרוטוקול מס 58 מתאריך 11.1.18

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • 6/2/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 58 מתאריך 11118

מצורף פרוטוקול