הפסקת מים יזומה

אגודה חקלאית גן יאשיה • כניסות

שלום רב

ביום רביעי הקרוב, 30/10 בין השעות 10:00-12

ברחוב המיסדים מזרח (צד שמאלי)

תהיה הפסקת מים יזומה לצורך תיקון .