טופס למילוי מילגת לימודים לבוגרי/ות תנועת "בני המושבים"

ארכיון • כניסות

קבצים מצורפים:

טופס מילגה לבוגרי בני המושבים

שלום לכם,

מצרפת טופס לבקשת מילגה ללימודים ארוכים לבוגרי/ות בני המושבים, טופס זה הגיע בדואר אלינו למזכירות ולנו כוועד מקומי אין נגיעה למילגה זו.

יחד עם זאת חשוב שמי שזכאי/ת ורוצה לעשות בזה שימוש יוכל/תוכל להגיש בעזרת הטופס המצורף.

תושבים יקרים, אנא הביאו לידיעת ילדיכם, באם רלוונטי.

תודה

אטי