פרוטוקול 53 מתאריך 25.07.17

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • 31/8/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול 53 מתאריך 25717

מצ"ב פרוטוקול