עלון תיירון מס' 25 לקראת החג

ארכיון • כניסות

שלום,

לקראת חג הפסח מצורף לעיונכם בקישור המצ"ב

תיירון מס' 25 – עלון אלקטרוני לענייני תיירות חקלאית וכפרית שמתאר מקצת הפעילות בתחום.

http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2017/Pages/tayaron_25.aspx

חג שמח

שי דותן

מנהל תחום בכיר כלכלה כפרית ותיירות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ת.ד. 30 בית דגן 50200

טל: 03-9485496

פקס: 03-9485811

נייד: 050-6241448