שנה טובה

מזכירות • 9/9/2018 כניסות

משפחת גן יאשיה האהובה

שנה טובה של חברות ועשייה

שניתן השמחה

ונחבק אחד את השני\שתמיד נחגוג יחד ונצמיח באהבה דור

חדש של קהילה משמעותית

אוהבת סביבה ואדם

ועד מקומי גן יאשיה

summday_5814355316