מודעת אבל

מזכירות • 12/9/2018 כניסות

הועד המקומי, ועד האגודה וכל בית גן יאשיה

משתתפים בצערה של אביבה כהן על מות אחותה

ברכה בורשטיין ז"ל

הלוויה תתקיים היום, יום ד', 12/9/2018
בשעה 15:00 בבית העלמין גן יאשיה-אומץ

יושבים שבעה בבית המשפחה, מושב אומץ - ברחוב הראשי