עדכון נפשות - תזכורת

אגודה חקלאית גן יאשיה • 17/2/2020 כניסות

תושבים יקרים,

טרם קבלנו מכולם צילום ת.ז וספח עדכני , על מנת שתוכלו לקבל הטבה במים לפי מספר נפשות בשנת 2020

מי שטרם שלח , יש לשלוח לנו בהקדם לכתובת מייל :

office@ganyoshiya.com

ו/או להביא למזכירות צילום ת.ז וספח – בבקשה לא לשלוח עדכון נפשות במלל בהודעה אלה צילום ת.ז וספח בלבד.