פרוטוקול ישיבת ועד 3.1.2023

פרוטוקולים מישיבות ועד מקומי גן יאשיה • כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול ישיבה 3.1

לחץ כאן לעריכת הטקסט