הודעה על הפסקת מים

ארכיון • כניסות

הודעה על הפסקת מים

היום ה-26.4.17
תהיה הפסקת מים בין השעות 16.00 - 9.00 לצורך עבודות תחזוקה ברחובות:
נחל ראובן, הזית ושדרת האקליפטוס. בתחנת הדלק ובמתחם המזכירות.
נא להיערך בהתאם.

לידיעת התושבים : למעט רחוב המייסדים, הפסקת המים תהיה בכל רחבי המושב .

בברכה
דוידי רום
מזכיר גן יאשיה